Makefile 2.11 KB
Newer Older
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
1
#
2
# Makefile for the Linux network device drivers.
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
3
4
#

5
6
7
obj-$(CONFIG_MII) += mii.o
obj-$(CONFIG_MDIO) += mdio.o
obj-$(CONFIG_PHYLIB) += phy/
8
obj-$(CONFIG_CAN) += can/
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
9
obj-$(CONFIG_BONDING) += bonding/
10
obj-$(CONFIG_VMXNET3) += vmxnet3/
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
11
12
13
14
15
16
17
18
19

#
# link order important here
#
obj-$(CONFIG_PLIP) += plip.o

obj-$(CONFIG_ROADRUNNER) += rrunner.o

obj-$(CONFIG_SKFP) += skfp/
Matt Porter's avatar
Matt Porter committed
20
obj-$(CONFIG_RIONET) += rionet.o
21
obj-$(CONFIG_SH_ETH) += sh_eth.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
22
23
24
25
26
27
28
29

#
# end link order section
#

obj-$(CONFIG_NET) += Space.o loopback.o
obj-$(CONFIG_NET_SB1000) += sb1000.o

30
obj-$(CONFIG_PPP) += ppp_generic.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
31
32
33
34
obj-$(CONFIG_PPP_ASYNC) += ppp_async.o
obj-$(CONFIG_PPP_SYNC_TTY) += ppp_synctty.o
obj-$(CONFIG_PPP_DEFLATE) += ppp_deflate.o
obj-$(CONFIG_PPP_BSDCOMP) += bsd_comp.o
35
obj-$(CONFIG_PPP_MPPE) += ppp_mppe.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
36
obj-$(CONFIG_PPPOE) += pppox.o pppoe.o
37
obj-$(CONFIG_PPPOL2TP) += pppox.o
38
obj-$(CONFIG_PPTP) += pppox.o pptp.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
39
40

obj-$(CONFIG_SLIP) += slip.o
41
obj-$(CONFIG_SLHC) += slhc.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
42

43
obj-$(CONFIG_XEN_NETDEV_FRONTEND) += xen-netfront.o
Ian Campbell's avatar
Ian Campbell committed
44
obj-$(CONFIG_XEN_NETDEV_BACKEND) += xen-netback/
45

Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
46
obj-$(CONFIG_DUMMY) += dummy.o
47
obj-$(CONFIG_IFB) += ifb.o
Patrick McHardy's avatar
Patrick McHardy committed
48
obj-$(CONFIG_MACVLAN) += macvlan.o
Arnd Bergmann's avatar
Arnd Bergmann committed
49
obj-$(CONFIG_MACVTAP) += macvtap.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
50
51
52
obj-$(CONFIG_DEFXX) += defxx.o
obj-$(CONFIG_EQUALIZER) += eql.o
obj-$(CONFIG_TUN) += tun.o
53
obj-$(CONFIG_VETH) += veth.o
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
54
55

obj-$(CONFIG_DEV_APPLETALK) += appletalk/
56
obj-$(CONFIG_ETHERNET) += ethernet/
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
57
58
59
60
obj-$(CONFIG_TR) += tokenring/
obj-$(CONFIG_WAN) += wan/
obj-$(CONFIG_ARCNET) += arcnet/
obj-$(CONFIG_NET_PCMCIA) += pcmcia/
61
62
63
64
65

obj-$(CONFIG_USB_CATC)     += usb/
obj-$(CONFIG_USB_KAWETH)    += usb/
obj-$(CONFIG_USB_PEGASUS)    += usb/
obj-$(CONFIG_USB_RTL8150)    += usb/
66
obj-$(CONFIG_USB_HSO)		+= usb/
67
68
obj-$(CONFIG_USB_USBNET)    += usb/
obj-$(CONFIG_USB_ZD1201)    += usb/
69
obj-$(CONFIG_USB_IPHETH)    += usb/
Chris Clayton's avatar
Chris Clayton committed
70
obj-$(CONFIG_USB_CDC_PHONET)  += usb/
71

72
obj-$(CONFIG_WLAN) += wireless/
Linus Torvalds's avatar
Linus Torvalds committed
73
74
75
76
77
obj-$(CONFIG_HAMRADIO) += hamradio/
obj-$(CONFIG_IRDA) += irda/
obj-$(CONFIG_ETRAX_ETHERNET) += cris/

obj-$(CONFIG_NETCONSOLE) += netconsole.o
78

Rusty Russell's avatar
Rusty Russell committed
79
obj-$(CONFIG_VIRTIO_NET) += virtio_net.o
80

81
obj-$(CONFIG_WIMAX) += wimax/
82
obj-$(CONFIG_CAIF) += caif/
83

84
obj-$(CONFIG_TILE_NET) += tile/