spi-axi-spi-engine.c 14.9 KB
Newer Older
1
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
/*
 * SPI-Engine SPI controller driver
 * Copyright 2015 Analog Devices Inc.
 *  Author: Lars-Peter Clausen <lars@metafoo.de>
 */

#include <linux/clk.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/of.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/spi/spi.h>

#define SPI_ENGINE_VERSION_MAJOR(x)	((x >> 16) & 0xff)
#define SPI_ENGINE_VERSION_MINOR(x)	((x >> 8) & 0xff)
#define SPI_ENGINE_VERSION_PATCH(x)	(x & 0xff)

#define SPI_ENGINE_REG_VERSION			0x00

#define SPI_ENGINE_REG_RESET			0x40

#define SPI_ENGINE_REG_INT_ENABLE		0x80
#define SPI_ENGINE_REG_INT_PENDING		0x84
#define SPI_ENGINE_REG_INT_SOURCE		0x88

#define SPI_ENGINE_REG_SYNC_ID			0xc0

#define SPI_ENGINE_REG_CMD_FIFO_ROOM		0xd0
#define SPI_ENGINE_REG_SDO_FIFO_ROOM		0xd4
#define SPI_ENGINE_REG_SDI_FIFO_LEVEL		0xd8

#define SPI_ENGINE_REG_CMD_FIFO			0xe0
#define SPI_ENGINE_REG_SDO_DATA_FIFO		0xe4
#define SPI_ENGINE_REG_SDI_DATA_FIFO		0xe8
#define SPI_ENGINE_REG_SDI_DATA_FIFO_PEEK	0xec

#define SPI_ENGINE_INT_CMD_ALMOST_EMPTY		BIT(0)
#define SPI_ENGINE_INT_SDO_ALMOST_EMPTY		BIT(1)
#define SPI_ENGINE_INT_SDI_ALMOST_FULL		BIT(2)
#define SPI_ENGINE_INT_SYNC			BIT(3)

#define SPI_ENGINE_CONFIG_CPHA			BIT(0)
#define SPI_ENGINE_CONFIG_CPOL			BIT(1)
#define SPI_ENGINE_CONFIG_3WIRE			BIT(2)

#define SPI_ENGINE_INST_TRANSFER		0x0
#define SPI_ENGINE_INST_ASSERT			0x1
#define SPI_ENGINE_INST_WRITE			0x2
#define SPI_ENGINE_INST_MISC			0x3

#define SPI_ENGINE_CMD_REG_CLK_DIV		0x0
#define SPI_ENGINE_CMD_REG_CONFIG		0x1

#define SPI_ENGINE_MISC_SYNC			0x0
#define SPI_ENGINE_MISC_SLEEP			0x1

#define SPI_ENGINE_TRANSFER_WRITE		0x1
#define SPI_ENGINE_TRANSFER_READ		0x2

#define SPI_ENGINE_CMD(inst, arg1, arg2) \
	(((inst) << 12) | ((arg1) << 8) | (arg2))

#define SPI_ENGINE_CMD_TRANSFER(flags, n) \
	SPI_ENGINE_CMD(SPI_ENGINE_INST_TRANSFER, (flags), (n))
#define SPI_ENGINE_CMD_ASSERT(delay, cs) \
	SPI_ENGINE_CMD(SPI_ENGINE_INST_ASSERT, (delay), (cs))
#define SPI_ENGINE_CMD_WRITE(reg, val) \
	SPI_ENGINE_CMD(SPI_ENGINE_INST_WRITE, (reg), (val))
#define SPI_ENGINE_CMD_SLEEP(delay) \
	SPI_ENGINE_CMD(SPI_ENGINE_INST_MISC, SPI_ENGINE_MISC_SLEEP, (delay))
#define SPI_ENGINE_CMD_SYNC(id) \
	SPI_ENGINE_CMD(SPI_ENGINE_INST_MISC, SPI_ENGINE_MISC_SYNC, (id))

struct spi_engine_program {
	unsigned int length;
	uint16_t instructions[];
};

struct spi_engine {
	struct clk *clk;
	struct clk *ref_clk;

	spinlock_t lock;

	void __iomem *base;

	struct spi_message *msg;
	struct spi_engine_program *p;
	unsigned cmd_length;
	const uint16_t *cmd_buf;

	struct spi_transfer *tx_xfer;
	unsigned int tx_length;
	const uint8_t *tx_buf;

	struct spi_transfer *rx_xfer;
	unsigned int rx_length;
	uint8_t *rx_buf;

	unsigned int sync_id;
	unsigned int completed_id;

	unsigned int int_enable;
};

static void spi_engine_program_add_cmd(struct spi_engine_program *p,
	bool dry, uint16_t cmd)
{
	if (!dry)
		p->instructions[p->length] = cmd;
	p->length++;
}

static unsigned int spi_engine_get_config(struct spi_device *spi)
{
	unsigned int config = 0;

	if (spi->mode & SPI_CPOL)
		config |= SPI_ENGINE_CONFIG_CPOL;
	if (spi->mode & SPI_CPHA)
		config |= SPI_ENGINE_CONFIG_CPHA;
	if (spi->mode & SPI_3WIRE)
		config |= SPI_ENGINE_CONFIG_3WIRE;

	return config;
}

static unsigned int spi_engine_get_clk_div(struct spi_engine *spi_engine,
	struct spi_device *spi, struct spi_transfer *xfer)
{
	unsigned int clk_div;

	clk_div = DIV_ROUND_UP(clk_get_rate(spi_engine->ref_clk),
		xfer->speed_hz * 2);
	if (clk_div > 255)
		clk_div = 255;
	else if (clk_div > 0)
		clk_div -= 1;

	return clk_div;
}

static void spi_engine_gen_xfer(struct spi_engine_program *p, bool dry,
	struct spi_transfer *xfer)
{
	unsigned int len = xfer->len;

	while (len) {
		unsigned int n = min(len, 256U);
		unsigned int flags = 0;

		if (xfer->tx_buf)
			flags |= SPI_ENGINE_TRANSFER_WRITE;
		if (xfer->rx_buf)
			flags |= SPI_ENGINE_TRANSFER_READ;

		spi_engine_program_add_cmd(p, dry,
			SPI_ENGINE_CMD_TRANSFER(flags, n - 1));
		len -= n;
	}
}

static void spi_engine_gen_sleep(struct spi_engine_program *p, bool dry,
	struct spi_engine *spi_engine, unsigned int clk_div, unsigned int delay)
{
	unsigned int spi_clk = clk_get_rate(spi_engine->ref_clk);
	unsigned int t;

	if (delay == 0)
		return;

	t = DIV_ROUND_UP(delay * spi_clk, (clk_div + 1) * 2);
	while (t) {
		unsigned int n = min(t, 256U);

		spi_engine_program_add_cmd(p, dry, SPI_ENGINE_CMD_SLEEP(n - 1));
		t -= n;
	}
}

static void spi_engine_gen_cs(struct spi_engine_program *p, bool dry,
		struct spi_device *spi, bool assert)
{
	unsigned int mask = 0xff;

	if (assert)
		mask ^= BIT(spi->chip_select);

	spi_engine_program_add_cmd(p, dry, SPI_ENGINE_CMD_ASSERT(1, mask));
}

static int spi_engine_compile_message(struct spi_engine *spi_engine,
	struct spi_message *msg, bool dry, struct spi_engine_program *p)
{
	struct spi_device *spi = msg->spi;
	struct spi_transfer *xfer;
	int clk_div, new_clk_div;
	bool cs_change = true;

	clk_div = -1;

	spi_engine_program_add_cmd(p, dry,
		SPI_ENGINE_CMD_WRITE(SPI_ENGINE_CMD_REG_CONFIG,
			spi_engine_get_config(spi)));

	list_for_each_entry(xfer, &msg->transfers, transfer_list) {
		new_clk_div = spi_engine_get_clk_div(spi_engine, spi, xfer);
		if (new_clk_div != clk_div) {
			clk_div = new_clk_div;
			spi_engine_program_add_cmd(p, dry,
				SPI_ENGINE_CMD_WRITE(SPI_ENGINE_CMD_REG_CLK_DIV,
					clk_div));
		}

		if (cs_change)
			spi_engine_gen_cs(p, dry, spi, true);

		spi_engine_gen_xfer(p, dry, xfer);
		spi_engine_gen_sleep(p, dry, spi_engine, clk_div,
			xfer->delay_usecs);

		cs_change = xfer->cs_change;
		if (list_is_last(&xfer->transfer_list, &msg->transfers))
			cs_change = !cs_change;

		if (cs_change)
			spi_engine_gen_cs(p, dry, spi, false);
	}

	return 0;
}

static void spi_engine_xfer_next(struct spi_engine *spi_engine,
	struct spi_transfer **_xfer)
{
	struct spi_message *msg = spi_engine->msg;
	struct spi_transfer *xfer = *_xfer;

	if (!xfer) {
		xfer = list_first_entry(&msg->transfers,
			struct spi_transfer, transfer_list);
	} else if (list_is_last(&xfer->transfer_list, &msg->transfers)) {
		xfer = NULL;
	} else {
		xfer = list_next_entry(xfer, transfer_list);
	}

	*_xfer = xfer;
}

static void spi_engine_tx_next(struct spi_engine *spi_engine)
{
	struct spi_transfer *xfer = spi_engine->tx_xfer;

	do {
		spi_engine_xfer_next(spi_engine, &xfer);
	} while (xfer && !xfer->tx_buf);

	spi_engine->tx_xfer = xfer;
	if (xfer) {
		spi_engine->tx_length = xfer->len;
		spi_engine->tx_buf = xfer->tx_buf;
	} else {
		spi_engine->tx_buf = NULL;
	}
}

static void spi_engine_rx_next(struct spi_engine *spi_engine)
{
	struct spi_transfer *xfer = spi_engine->rx_xfer;

	do {
		spi_engine_xfer_next(spi_engine, &xfer);
	} while (xfer && !xfer->rx_buf);

	spi_engine->rx_xfer = xfer;
	if (xfer) {
		spi_engine->rx_length = xfer->len;
		spi_engine->rx_buf = xfer->rx_buf;
	} else {
		spi_engine->rx_buf = NULL;
	}
}

static bool spi_engine_write_cmd_fifo(struct spi_engine *spi_engine)
{
	void __iomem *addr = spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_CMD_FIFO;
	unsigned int n, m, i;
	const uint16_t *buf;

	n = readl_relaxed(spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_CMD_FIFO_ROOM);
	while (n && spi_engine->cmd_length) {
		m = min(n, spi_engine->cmd_length);
		buf = spi_engine->cmd_buf;
		for (i = 0; i < m; i++)
			writel_relaxed(buf[i], addr);
		spi_engine->cmd_buf += m;
		spi_engine->cmd_length -= m;
		n -= m;
	}

	return spi_engine->cmd_length != 0;
}

static bool spi_engine_write_tx_fifo(struct spi_engine *spi_engine)
{
	void __iomem *addr = spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_SDO_DATA_FIFO;
	unsigned int n, m, i;
	const uint8_t *buf;

	n = readl_relaxed(spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_SDO_FIFO_ROOM);
	while (n && spi_engine->tx_length) {
		m = min(n, spi_engine->tx_length);
		buf = spi_engine->tx_buf;
		for (i = 0; i < m; i++)
			writel_relaxed(buf[i], addr);
		spi_engine->tx_buf += m;
		spi_engine->tx_length -= m;
		n -= m;
		if (spi_engine->tx_length == 0)
			spi_engine_tx_next(spi_engine);
	}

	return spi_engine->tx_length != 0;
}

static bool spi_engine_read_rx_fifo(struct spi_engine *spi_engine)
{
	void __iomem *addr = spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_SDI_DATA_FIFO;
	unsigned int n, m, i;
	uint8_t *buf;

	n = readl_relaxed(spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_SDI_FIFO_LEVEL);
	while (n && spi_engine->rx_length) {
		m = min(n, spi_engine->rx_length);
		buf = spi_engine->rx_buf;
		for (i = 0; i < m; i++)
			buf[i] = readl_relaxed(addr);
		spi_engine->rx_buf += m;
		spi_engine->rx_length -= m;
		n -= m;
		if (spi_engine->rx_length == 0)
			spi_engine_rx_next(spi_engine);
	}

	return spi_engine->rx_length != 0;
}

static irqreturn_t spi_engine_irq(int irq, void *devid)
{
	struct spi_master *master = devid;
	struct spi_engine *spi_engine = spi_master_get_devdata(master);
	unsigned int disable_int = 0;
	unsigned int pending;

	pending = readl_relaxed(spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_PENDING);

	if (pending & SPI_ENGINE_INT_SYNC) {
		writel_relaxed(SPI_ENGINE_INT_SYNC,
			spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_PENDING);
		spi_engine->completed_id = readl_relaxed(
			spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_SYNC_ID);
	}

	spin_lock(&spi_engine->lock);

	if (pending & SPI_ENGINE_INT_CMD_ALMOST_EMPTY) {
		if (!spi_engine_write_cmd_fifo(spi_engine))
			disable_int |= SPI_ENGINE_INT_CMD_ALMOST_EMPTY;
	}

	if (pending & SPI_ENGINE_INT_SDO_ALMOST_EMPTY) {
		if (!spi_engine_write_tx_fifo(spi_engine))
			disable_int |= SPI_ENGINE_INT_SDO_ALMOST_EMPTY;
	}

	if (pending & (SPI_ENGINE_INT_SDI_ALMOST_FULL | SPI_ENGINE_INT_SYNC)) {
		if (!spi_engine_read_rx_fifo(spi_engine))
			disable_int |= SPI_ENGINE_INT_SDI_ALMOST_FULL;
	}

	if (pending & SPI_ENGINE_INT_SYNC) {
		if (spi_engine->msg &&
		    spi_engine->completed_id == spi_engine->sync_id) {
			struct spi_message *msg = spi_engine->msg;

			kfree(spi_engine->p);
			msg->status = 0;
			msg->actual_length = msg->frame_length;
			spi_engine->msg = NULL;
			spi_finalize_current_message(master);
			disable_int |= SPI_ENGINE_INT_SYNC;
		}
	}

	if (disable_int) {
		spi_engine->int_enable &= ~disable_int;
		writel_relaxed(spi_engine->int_enable,
			spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_ENABLE);
	}

	spin_unlock(&spi_engine->lock);

	return IRQ_HANDLED;
}

static int spi_engine_transfer_one_message(struct spi_master *master,
	struct spi_message *msg)
{
	struct spi_engine_program p_dry, *p;
	struct spi_engine *spi_engine = spi_master_get_devdata(master);
	unsigned int int_enable = 0;
	unsigned long flags;
	size_t size;

	p_dry.length = 0;
	spi_engine_compile_message(spi_engine, msg, true, &p_dry);

	size = sizeof(*p->instructions) * (p_dry.length + 1);
	p = kzalloc(sizeof(*p) + size, GFP_KERNEL);
	if (!p)
		return -ENOMEM;
	spi_engine_compile_message(spi_engine, msg, false, p);

	spin_lock_irqsave(&spi_engine->lock, flags);
	spi_engine->sync_id = (spi_engine->sync_id + 1) & 0xff;
	spi_engine_program_add_cmd(p, false,
		SPI_ENGINE_CMD_SYNC(spi_engine->sync_id));

	spi_engine->msg = msg;
	spi_engine->p = p;

	spi_engine->cmd_buf = p->instructions;
	spi_engine->cmd_length = p->length;
	if (spi_engine_write_cmd_fifo(spi_engine))
		int_enable |= SPI_ENGINE_INT_CMD_ALMOST_EMPTY;

	spi_engine_tx_next(spi_engine);
	if (spi_engine_write_tx_fifo(spi_engine))
		int_enable |= SPI_ENGINE_INT_SDO_ALMOST_EMPTY;

	spi_engine_rx_next(spi_engine);
	if (spi_engine->rx_length != 0)
		int_enable |= SPI_ENGINE_INT_SDI_ALMOST_FULL;

	int_enable |= SPI_ENGINE_INT_SYNC;

	writel_relaxed(int_enable,
		spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_ENABLE);
	spi_engine->int_enable = int_enable;
	spin_unlock_irqrestore(&spi_engine->lock, flags);

	return 0;
}

static int spi_engine_probe(struct platform_device *pdev)
{
	struct spi_engine *spi_engine;
	struct spi_master *master;
	unsigned int version;
	int irq;
	int ret;

	irq = platform_get_irq(pdev, 0);
	if (irq <= 0)
		return -ENXIO;

	spi_engine = devm_kzalloc(&pdev->dev, sizeof(*spi_engine), GFP_KERNEL);
	if (!spi_engine)
		return -ENOMEM;

	master = spi_alloc_master(&pdev->dev, 0);
	if (!master)
		return -ENOMEM;

	spi_master_set_devdata(master, spi_engine);

	spin_lock_init(&spi_engine->lock);

482
	spi_engine->base = devm_platform_ioremap_resource(pdev, 0);
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
	if (IS_ERR(spi_engine->base)) {
		ret = PTR_ERR(spi_engine->base);
		goto err_put_master;
	}

	version = readl(spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_VERSION);
	if (SPI_ENGINE_VERSION_MAJOR(version) != 1) {
		dev_err(&pdev->dev, "Unsupported peripheral version %u.%u.%c\n",
			SPI_ENGINE_VERSION_MAJOR(version),
			SPI_ENGINE_VERSION_MINOR(version),
			SPI_ENGINE_VERSION_PATCH(version));
494
495
		ret = -ENODEV;
		goto err_put_master;
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
	}

	spi_engine->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "s_axi_aclk");
	if (IS_ERR(spi_engine->clk)) {
		ret = PTR_ERR(spi_engine->clk);
		goto err_put_master;
	}

	spi_engine->ref_clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "spi_clk");
	if (IS_ERR(spi_engine->ref_clk)) {
		ret = PTR_ERR(spi_engine->ref_clk);
		goto err_put_master;
	}

	ret = clk_prepare_enable(spi_engine->clk);
	if (ret)
		goto err_put_master;

	ret = clk_prepare_enable(spi_engine->ref_clk);
	if (ret)
		goto err_clk_disable;

	writel_relaxed(0x00, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_RESET);
	writel_relaxed(0xff, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_PENDING);
	writel_relaxed(0x00, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_ENABLE);

	ret = request_irq(irq, spi_engine_irq, 0, pdev->name, master);
	if (ret)
		goto err_ref_clk_disable;

	master->dev.of_node = pdev->dev.of_node;
	master->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_3WIRE;
	master->bits_per_word_mask = SPI_BPW_MASK(8);
	master->max_speed_hz = clk_get_rate(spi_engine->ref_clk) / 2;
	master->transfer_one_message = spi_engine_transfer_one_message;
	master->num_chipselect = 8;

	ret = spi_register_master(master);
	if (ret)
		goto err_free_irq;

	platform_set_drvdata(pdev, master);

	return 0;
err_free_irq:
	free_irq(irq, master);
err_ref_clk_disable:
	clk_disable_unprepare(spi_engine->ref_clk);
err_clk_disable:
	clk_disable_unprepare(spi_engine->clk);
err_put_master:
	spi_master_put(master);
	return ret;
}

static int spi_engine_remove(struct platform_device *pdev)
{
553
	struct spi_master *master = spi_master_get(platform_get_drvdata(pdev));
554
555
556
557
558
559
560
	struct spi_engine *spi_engine = spi_master_get_devdata(master);
	int irq = platform_get_irq(pdev, 0);

	spi_unregister_master(master);

	free_irq(irq, master);

561
562
	spi_master_put(master);

563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
	writel_relaxed(0xff, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_PENDING);
	writel_relaxed(0x00, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_INT_ENABLE);
	writel_relaxed(0x01, spi_engine->base + SPI_ENGINE_REG_RESET);

	clk_disable_unprepare(spi_engine->ref_clk);
	clk_disable_unprepare(spi_engine->clk);

	return 0;
}

static const struct of_device_id spi_engine_match_table[] = {
	{ .compatible = "adi,axi-spi-engine-1.00.a" },
	{ },
};
577
MODULE_DEVICE_TABLE(of, spi_engine_match_table);
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591

static struct platform_driver spi_engine_driver = {
	.probe = spi_engine_probe,
	.remove = spi_engine_remove,
	.driver = {
		.name = "spi-engine",
		.of_match_table = spi_engine_match_table,
	},
};
module_platform_driver(spi_engine_driver);

MODULE_AUTHOR("Lars-Peter Clausen <lars@metafoo.de>");
MODULE_DESCRIPTION("Analog Devices SPI engine peripheral driver");
MODULE_LICENSE("GPL");