spi-efm32.c 11.6 KB
Newer Older
1
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
/*
 * Copyright (C) 2012-2013 Uwe Kleine-Koenig for Pengutronix
 */
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/io.h>
#include <linux/spi/spi.h>
#include <linux/spi/spi_bitbang.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/of_gpio.h>
#include <linux/platform_data/efm32-spi.h>

#define DRIVER_NAME "efm32-spi"

#define MASK_VAL(mask, val)		((val << __ffs(mask)) & mask)

#define REG_CTRL		0x00
#define REG_CTRL_SYNC			0x0001
#define REG_CTRL_CLKPOL			0x0100
#define REG_CTRL_CLKPHA			0x0200
#define REG_CTRL_MSBF			0x0400
#define REG_CTRL_TXBIL			0x1000

#define REG_FRAME		0x04
#define REG_FRAME_DATABITS__MASK	0x000f
#define REG_FRAME_DATABITS(n)		((n) - 3)

#define REG_CMD			0x0c
#define REG_CMD_RXEN			0x0001
#define REG_CMD_RXDIS			0x0002
#define REG_CMD_TXEN			0x0004
#define REG_CMD_TXDIS			0x0008
#define REG_CMD_MASTEREN		0x0010

#define REG_STATUS		0x10
#define REG_STATUS_TXENS		0x0002
#define REG_STATUS_TXC			0x0020
#define REG_STATUS_TXBL			0x0040
#define REG_STATUS_RXDATAV		0x0080

#define REG_CLKDIV		0x14

#define REG_RXDATAX		0x18
#define REG_RXDATAX_RXDATA__MASK	0x01ff
#define REG_RXDATAX_PERR		0x4000
#define REG_RXDATAX_FERR		0x8000

#define REG_TXDATA		0x34

#define REG_IF		0x40
#define REG_IF_TXBL			0x0002
#define REG_IF_RXDATAV			0x0004

#define REG_IFS		0x44
#define REG_IFC		0x48
#define REG_IEN		0x4c

#define REG_ROUTE		0x54
#define REG_ROUTE_RXPEN			0x0001
#define REG_ROUTE_TXPEN			0x0002
#define REG_ROUTE_CLKPEN		0x0008
#define REG_ROUTE_LOCATION__MASK	0x0700
#define REG_ROUTE_LOCATION(n)		MASK_VAL(REG_ROUTE_LOCATION__MASK, (n))

struct efm32_spi_ddata {
	struct spi_bitbang bitbang;

	spinlock_t lock;

	struct clk *clk;
	void __iomem *base;
	unsigned int rxirq, txirq;
	struct efm32_spi_pdata pdata;

	/* irq data */
	struct completion done;
	const u8 *tx_buf;
	u8 *rx_buf;
	unsigned tx_len, rx_len;

	/* chip selects */
	unsigned csgpio[];
};

#define ddata_to_dev(ddata)	(&(ddata->bitbang.master->dev))
#define efm32_spi_vdbg(ddata, format, arg...)	\
	dev_vdbg(ddata_to_dev(ddata), format, ##arg)

static void efm32_spi_write32(struct efm32_spi_ddata *ddata,
		u32 value, unsigned offset)
{
	writel_relaxed(value, ddata->base + offset);
}

static u32 efm32_spi_read32(struct efm32_spi_ddata *ddata, unsigned offset)
{
	return readl_relaxed(ddata->base + offset);
}

static void efm32_spi_chipselect(struct spi_device *spi, int is_on)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata = spi_master_get_devdata(spi->master);
	int value = !(spi->mode & SPI_CS_HIGH) == !(is_on == BITBANG_CS_ACTIVE);

	gpio_set_value(ddata->csgpio[spi->chip_select], value);
}

static int efm32_spi_setup_transfer(struct spi_device *spi,
		struct spi_transfer *t)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata = spi_master_get_devdata(spi->master);

	unsigned bpw = t->bits_per_word ?: spi->bits_per_word;
	unsigned speed = t->speed_hz ?: spi->max_speed_hz;
	unsigned long clkfreq = clk_get_rate(ddata->clk);
	u32 clkdiv;

	efm32_spi_write32(ddata, REG_CTRL_SYNC | REG_CTRL_MSBF |
			(spi->mode & SPI_CPHA ? REG_CTRL_CLKPHA : 0) |
			(spi->mode & SPI_CPOL ? REG_CTRL_CLKPOL : 0), REG_CTRL);

	efm32_spi_write32(ddata,
			REG_FRAME_DATABITS(bpw), REG_FRAME);

	if (2 * speed >= clkfreq)
		clkdiv = 0;
	else
		clkdiv = 64 * (DIV_ROUND_UP(2 * clkfreq, speed) - 4);

	if (clkdiv > (1U << 21))
		return -EINVAL;

	efm32_spi_write32(ddata, clkdiv, REG_CLKDIV);
	efm32_spi_write32(ddata, REG_CMD_MASTEREN, REG_CMD);
	efm32_spi_write32(ddata, REG_CMD_RXEN | REG_CMD_TXEN, REG_CMD);

	return 0;
}

static void efm32_spi_tx_u8(struct efm32_spi_ddata *ddata)
{
	u8 val = 0;

	if (ddata->tx_buf) {
		val = *ddata->tx_buf;
		ddata->tx_buf++;
	}

	ddata->tx_len--;
	efm32_spi_write32(ddata, val, REG_TXDATA);
	efm32_spi_vdbg(ddata, "%s: tx 0x%x\n", __func__, val);
}

static void efm32_spi_rx_u8(struct efm32_spi_ddata *ddata)
{
	u32 rxdata = efm32_spi_read32(ddata, REG_RXDATAX);
	efm32_spi_vdbg(ddata, "%s: rx 0x%x\n", __func__, rxdata);

	if (ddata->rx_buf) {
		*ddata->rx_buf = rxdata;
		ddata->rx_buf++;
	}

	ddata->rx_len--;
}

static void efm32_spi_filltx(struct efm32_spi_ddata *ddata)
{
	while (ddata->tx_len &&
			ddata->tx_len + 2 > ddata->rx_len &&
			efm32_spi_read32(ddata, REG_STATUS) & REG_STATUS_TXBL) {
		efm32_spi_tx_u8(ddata);
	}
}

static int efm32_spi_txrx_bufs(struct spi_device *spi, struct spi_transfer *t)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata = spi_master_get_devdata(spi->master);
	int ret = -EBUSY;

	spin_lock_irq(&ddata->lock);

	if (ddata->tx_buf || ddata->rx_buf)
		goto out_unlock;

	ddata->tx_buf = t->tx_buf;
	ddata->rx_buf = t->rx_buf;
	ddata->tx_len = ddata->rx_len =
		t->len * DIV_ROUND_UP(t->bits_per_word, 8);

	efm32_spi_filltx(ddata);

198
	reinit_completion(&ddata->done);
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286

	efm32_spi_write32(ddata, REG_IF_TXBL | REG_IF_RXDATAV, REG_IEN);

	spin_unlock_irq(&ddata->lock);

	wait_for_completion(&ddata->done);

	spin_lock_irq(&ddata->lock);

	ret = t->len - max(ddata->tx_len, ddata->rx_len);

	efm32_spi_write32(ddata, 0, REG_IEN);
	ddata->tx_buf = ddata->rx_buf = NULL;

out_unlock:
	spin_unlock_irq(&ddata->lock);

	return ret;
}

static irqreturn_t efm32_spi_rxirq(int irq, void *data)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata = data;
	irqreturn_t ret = IRQ_NONE;

	spin_lock(&ddata->lock);

	while (ddata->rx_len > 0 &&
			efm32_spi_read32(ddata, REG_STATUS) &
			REG_STATUS_RXDATAV) {
		efm32_spi_rx_u8(ddata);

		ret = IRQ_HANDLED;
	}

	if (!ddata->rx_len) {
		u32 ien = efm32_spi_read32(ddata, REG_IEN);

		ien &= ~REG_IF_RXDATAV;

		efm32_spi_write32(ddata, ien, REG_IEN);

		complete(&ddata->done);
	}

	spin_unlock(&ddata->lock);

	return ret;
}

static irqreturn_t efm32_spi_txirq(int irq, void *data)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata = data;

	efm32_spi_vdbg(ddata,
			"%s: txlen = %u, rxlen = %u, if=0x%08x, stat=0x%08x\n",
			__func__, ddata->tx_len, ddata->rx_len,
			efm32_spi_read32(ddata, REG_IF),
			efm32_spi_read32(ddata, REG_STATUS));

	spin_lock(&ddata->lock);

	efm32_spi_filltx(ddata);

	efm32_spi_vdbg(ddata, "%s: txlen = %u, rxlen = %u\n",
			__func__, ddata->tx_len, ddata->rx_len);

	if (!ddata->tx_len) {
		u32 ien = efm32_spi_read32(ddata, REG_IEN);

		ien &= ~REG_IF_TXBL;

		efm32_spi_write32(ddata, ien, REG_IEN);
		efm32_spi_vdbg(ddata, "disable TXBL\n");
	}

	spin_unlock(&ddata->lock);

	return IRQ_HANDLED;
}

static u32 efm32_spi_get_configured_location(struct efm32_spi_ddata *ddata)
{
	u32 reg = efm32_spi_read32(ddata, REG_ROUTE);

	return (reg & REG_ROUTE_LOCATION__MASK) >> __ffs(REG_ROUTE_LOCATION__MASK);
}

Axel Lin's avatar
Axel Lin committed
287
static void efm32_spi_probe_dt(struct platform_device *pdev,
288
289
290
291
292
293
		struct spi_master *master, struct efm32_spi_ddata *ddata)
{
	struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
	u32 location;
	int ret;

294
295
296
297
298
299
	ret = of_property_read_u32(np, "energymicro,location", &location);

	if (ret)
		/* fall back to wrongly namespaced property */
		ret = of_property_read_u32(np, "efm32,location", &location);

300
301
302
	if (ret)
		/* fall back to old and (wrongly) generic property "location" */
		ret = of_property_read_u32(np, "location", &location);
303

304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
	if (!ret) {
		dev_dbg(&pdev->dev, "using location %u\n", location);
	} else {
		/* default to location configured in hardware */
		location = efm32_spi_get_configured_location(ddata);

		dev_info(&pdev->dev, "fall back to location %u\n", location);
	}

	ddata->pdata.location = location;
}

static int efm32_spi_probe(struct platform_device *pdev)
{
	struct efm32_spi_ddata *ddata;
	struct resource *res;
	int ret;
	struct spi_master *master;
	struct device_node *np = pdev->dev.of_node;
Axel Lin's avatar
Axel Lin committed
323
324
325
326
	int num_cs, i;

	if (!np)
		return -EINVAL;
327
328

	num_cs = of_gpio_named_count(np, "cs-gpios");
Axel Lin's avatar
Axel Lin committed
329
330
	if (num_cs < 0)
		return num_cs;
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348

	master = spi_alloc_master(&pdev->dev,
			sizeof(*ddata) + num_cs * sizeof(unsigned));
	if (!master) {
		dev_dbg(&pdev->dev,
				"failed to allocate spi master controller\n");
		return -ENOMEM;
	}
	platform_set_drvdata(pdev, master);

	master->dev.of_node = pdev->dev.of_node;

	master->num_chipselect = num_cs;
	master->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_CS_HIGH;
	master->bits_per_word_mask = SPI_BPW_RANGE_MASK(4, 16);

	ddata = spi_master_get_devdata(master);

349
	ddata->bitbang.master = master;
350
351
352
353
354
	ddata->bitbang.chipselect = efm32_spi_chipselect;
	ddata->bitbang.setup_transfer = efm32_spi_setup_transfer;
	ddata->bitbang.txrx_bufs = efm32_spi_txrx_bufs;

	spin_lock_init(&ddata->lock);
355
	init_completion(&ddata->done);
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

	ddata->clk = devm_clk_get(&pdev->dev, NULL);
	if (IS_ERR(ddata->clk)) {
		ret = PTR_ERR(ddata->clk);
		dev_err(&pdev->dev, "failed to get clock: %d\n", ret);
		goto err;
	}

	for (i = 0; i < num_cs; ++i) {
		ret = of_get_named_gpio(np, "cs-gpios", i);
		if (ret < 0) {
			dev_err(&pdev->dev, "failed to get csgpio#%u (%d)\n",
					i, ret);
			goto err;
		}
		ddata->csgpio[i] = ret;
		dev_dbg(&pdev->dev, "csgpio#%u = %u\n", i, ddata->csgpio[i]);
		ret = devm_gpio_request_one(&pdev->dev, ddata->csgpio[i],
				GPIOF_OUT_INIT_LOW, DRIVER_NAME);
		if (ret < 0) {
			dev_err(&pdev->dev,
					"failed to configure csgpio#%u (%d)\n",
					i, ret);
			goto err;
		}
	}

	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
	if (!res) {
		ret = -ENODEV;
		dev_err(&pdev->dev, "failed to determine base address\n");
		goto err;
	}

390
	if (resource_size(res) < 0x60) {
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
		ret = -EINVAL;
		dev_err(&pdev->dev, "memory resource too small\n");
		goto err;
	}

	ddata->base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
	if (IS_ERR(ddata->base)) {
		ret = PTR_ERR(ddata->base);
		goto err;
	}

	ret = platform_get_irq(pdev, 0);
403
	if (ret <= 0)
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
		goto err;

	ddata->rxirq = ret;

	ret = platform_get_irq(pdev, 1);
	if (ret <= 0)
		ret = ddata->rxirq + 1;

	ddata->txirq = ret;

	ret = clk_prepare_enable(ddata->clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to enable clock (%d)\n", ret);
		goto err;
	}

Axel Lin's avatar
Axel Lin committed
420
	efm32_spi_probe_dt(pdev, master, ddata);
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461

	efm32_spi_write32(ddata, 0, REG_IEN);
	efm32_spi_write32(ddata, REG_ROUTE_TXPEN | REG_ROUTE_RXPEN |
			REG_ROUTE_CLKPEN |
			REG_ROUTE_LOCATION(ddata->pdata.location), REG_ROUTE);

	ret = request_irq(ddata->rxirq, efm32_spi_rxirq,
			0, DRIVER_NAME " rx", ddata);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to register rxirq (%d)\n", ret);
		goto err_disable_clk;
	}

	ret = request_irq(ddata->txirq, efm32_spi_txirq,
			0, DRIVER_NAME " tx", ddata);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to register txirq (%d)\n", ret);
		goto err_free_rx_irq;
	}

	ret = spi_bitbang_start(&ddata->bitbang);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "spi_bitbang_start failed (%d)\n", ret);

		free_irq(ddata->txirq, ddata);
err_free_rx_irq:
		free_irq(ddata->rxirq, ddata);
err_disable_clk:
		clk_disable_unprepare(ddata->clk);
err:
		spi_master_put(master);
	}

	return ret;
}

static int efm32_spi_remove(struct platform_device *pdev)
{
	struct spi_master *master = platform_get_drvdata(pdev);
	struct efm32_spi_ddata *ddata = spi_master_get_devdata(master);

462
463
	spi_bitbang_stop(&ddata->bitbang);

464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
	efm32_spi_write32(ddata, 0, REG_IEN);

	free_irq(ddata->txirq, ddata);
	free_irq(ddata->rxirq, ddata);
	clk_disable_unprepare(ddata->clk);
	spi_master_put(master);

	return 0;
}

static const struct of_device_id efm32_spi_dt_ids[] = {
	{
476
477
478
		.compatible = "energymicro,efm32-spi",
	}, {
		/* doesn't follow the "vendor,device" scheme, don't use */
479
480
481
482
483
		.compatible = "efm32,spi",
	}, {
		/* sentinel */
	}
};
Axel Lin's avatar
Axel Lin committed
484
MODULE_DEVICE_TABLE(of, efm32_spi_dt_ids);
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500

static struct platform_driver efm32_spi_driver = {
	.probe = efm32_spi_probe,
	.remove = efm32_spi_remove,

	.driver = {
		.name = DRIVER_NAME,
		.of_match_table = efm32_spi_dt_ids,
	},
};
module_platform_driver(efm32_spi_driver);

MODULE_AUTHOR("Uwe Kleine-Koenig <u.kleine-koenig@pengutronix.de>");
MODULE_DESCRIPTION("EFM32 SPI driver");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
MODULE_ALIAS("platform:" DRIVER_NAME);