spi-slave-mt27xx.c 13.2 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
// SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
// Copyright (c) 2018 MediaTek Inc.

#include <linux/clk.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/dma-mapping.h>
#include <linux/err.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <linux/pm_runtime.h>
#include <linux/spi/spi.h>

#define SPIS_IRQ_EN_REG		0x0
#define SPIS_IRQ_CLR_REG	0x4
#define SPIS_IRQ_ST_REG		0x8
#define SPIS_IRQ_MASK_REG	0xc
#define SPIS_CFG_REG		0x10
#define SPIS_RX_DATA_REG	0x14
#define SPIS_TX_DATA_REG	0x18
#define SPIS_RX_DST_REG		0x1c
#define SPIS_TX_SRC_REG		0x20
#define SPIS_DMA_CFG_REG	0x30
#define SPIS_SOFT_RST_REG	0x40

/* SPIS_IRQ_EN_REG */
#define DMA_DONE_EN		BIT(7)
#define DATA_DONE_EN		BIT(2)
#define RSTA_DONE_EN		BIT(1)
#define CMD_INVALID_EN		BIT(0)

/* SPIS_IRQ_ST_REG */
#define DMA_DONE_ST		BIT(7)
#define DATA_DONE_ST		BIT(2)
#define RSTA_DONE_ST		BIT(1)
#define CMD_INVALID_ST		BIT(0)

/* SPIS_IRQ_MASK_REG */
#define DMA_DONE_MASK		BIT(7)
#define DATA_DONE_MASK		BIT(2)
#define RSTA_DONE_MASK		BIT(1)
#define CMD_INVALID_MASK	BIT(0)

/* SPIS_CFG_REG */
#define SPIS_TX_ENDIAN		BIT(7)
#define SPIS_RX_ENDIAN		BIT(6)
#define SPIS_TXMSBF		BIT(5)
#define SPIS_RXMSBF		BIT(4)
#define SPIS_CPHA		BIT(3)
#define SPIS_CPOL		BIT(2)
#define SPIS_TX_EN		BIT(1)
#define SPIS_RX_EN		BIT(0)

/* SPIS_DMA_CFG_REG */
#define TX_DMA_TRIG_EN		BIT(31)
#define TX_DMA_EN		BIT(30)
#define RX_DMA_EN		BIT(29)
#define TX_DMA_LEN		0xfffff

/* SPIS_SOFT_RST_REG */
#define SPIS_DMA_ADDR_EN	BIT(1)
#define SPIS_SOFT_RST		BIT(0)

#define MTK_SPI_SLAVE_MAX_FIFO_SIZE 512U

struct mtk_spi_slave {
	struct device *dev;
	void __iomem *base;
	struct clk *spi_clk;
	struct completion xfer_done;
	struct spi_transfer *cur_transfer;
	bool slave_aborted;
};

static const struct of_device_id mtk_spi_slave_of_match[] = {
	{ .compatible = "mediatek,mt2712-spi-slave", },
	{}
};
MODULE_DEVICE_TABLE(of, mtk_spi_slave_of_match);

static void mtk_spi_slave_disable_dma(struct mtk_spi_slave *mdata)
{
	u32 reg_val;

	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_DMA_CFG_REG);
	reg_val &= ~RX_DMA_EN;
	reg_val &= ~TX_DMA_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_DMA_CFG_REG);
}

static void mtk_spi_slave_disable_xfer(struct mtk_spi_slave *mdata)
{
	u32 reg_val;

	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_CFG_REG);
	reg_val &= ~SPIS_TX_EN;
	reg_val &= ~SPIS_RX_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_CFG_REG);
}

static int mtk_spi_slave_wait_for_completion(struct mtk_spi_slave *mdata)
{
	if (wait_for_completion_interruptible(&mdata->xfer_done) ||
	  mdata->slave_aborted) {
		dev_err(mdata->dev, "interrupted\n");
		return -EINTR;
	}

	return 0;
}

static int mtk_spi_slave_prepare_message(struct spi_controller *ctlr,
					 struct spi_message *msg)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	struct spi_device *spi = msg->spi;
	bool cpha, cpol;
	u32 reg_val;

	cpha = spi->mode & SPI_CPHA ? 1 : 0;
	cpol = spi->mode & SPI_CPOL ? 1 : 0;

	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_CFG_REG);
	if (cpha)
		reg_val |= SPIS_CPHA;
	else
		reg_val &= ~SPIS_CPHA;
	if (cpol)
		reg_val |= SPIS_CPOL;
	else
		reg_val &= ~SPIS_CPOL;

	if (spi->mode & SPI_LSB_FIRST)
		reg_val &= ~(SPIS_TXMSBF | SPIS_RXMSBF);
	else
		reg_val |= SPIS_TXMSBF | SPIS_RXMSBF;

	reg_val &= ~SPIS_TX_ENDIAN;
	reg_val &= ~SPIS_RX_ENDIAN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_CFG_REG);

	return 0;
}

static int mtk_spi_slave_fifo_transfer(struct spi_controller *ctlr,
				    struct spi_device *spi,
				    struct spi_transfer *xfer)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	int reg_val, cnt, remainder, ret;

	writel(SPIS_SOFT_RST, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);

	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_CFG_REG);
	if (xfer->rx_buf)
		reg_val |= SPIS_RX_EN;
	if (xfer->tx_buf)
		reg_val |= SPIS_TX_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_CFG_REG);

	cnt = xfer->len / 4;
	if (xfer->tx_buf)
		iowrite32_rep(mdata->base + SPIS_TX_DATA_REG,
			   xfer->tx_buf, cnt);

	remainder = xfer->len % 4;
	if (xfer->tx_buf && remainder > 0) {
		reg_val = 0;
		memcpy(&reg_val, xfer->tx_buf + cnt * 4, remainder);
		writel(reg_val, mdata->base + SPIS_TX_DATA_REG);
	}

	ret = mtk_spi_slave_wait_for_completion(mdata);
	if (ret) {
		mtk_spi_slave_disable_xfer(mdata);
		writel(SPIS_SOFT_RST, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);
	}

	return ret;
}

static int mtk_spi_slave_dma_transfer(struct spi_controller *ctlr,
				   struct spi_device *spi,
				   struct spi_transfer *xfer)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	struct device *dev = mdata->dev;
	int reg_val, ret;

	writel(SPIS_SOFT_RST, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);

	if (xfer->tx_buf) {
		/* tx_buf is a const void* where we need a void * for
		 * the dma mapping
		 */
		void *nonconst_tx = (void *)xfer->tx_buf;

		xfer->tx_dma = dma_map_single(dev, nonconst_tx,
					   xfer->len, DMA_TO_DEVICE);
		if (dma_mapping_error(dev, xfer->tx_dma)) {
			ret = -ENOMEM;
			goto disable_transfer;
		}
	}

	if (xfer->rx_buf) {
		xfer->rx_dma = dma_map_single(dev, xfer->rx_buf,
					   xfer->len, DMA_FROM_DEVICE);
		if (dma_mapping_error(dev, xfer->rx_dma)) {
			ret = -ENOMEM;
			goto unmap_txdma;
		}
	}

	writel(xfer->tx_dma, mdata->base + SPIS_TX_SRC_REG);
	writel(xfer->rx_dma, mdata->base + SPIS_RX_DST_REG);

	writel(SPIS_DMA_ADDR_EN, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);

	/* enable config reg tx rx_enable */
	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_CFG_REG);
	if (xfer->tx_buf)
		reg_val |= SPIS_TX_EN;
	if (xfer->rx_buf)
		reg_val |= SPIS_RX_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_CFG_REG);

	/* config dma */
	reg_val = 0;
	reg_val |= (xfer->len - 1) & TX_DMA_LEN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_DMA_CFG_REG);

	reg_val = readl(mdata->base + SPIS_DMA_CFG_REG);
	if (xfer->tx_buf)
		reg_val |= TX_DMA_EN;
	if (xfer->rx_buf)
		reg_val |= RX_DMA_EN;
	reg_val |= TX_DMA_TRIG_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_DMA_CFG_REG);

	ret = mtk_spi_slave_wait_for_completion(mdata);
	if (ret)
		goto unmap_rxdma;

	return 0;

unmap_rxdma:
	if (xfer->rx_buf)
		dma_unmap_single(dev, xfer->rx_dma,
				 xfer->len, DMA_FROM_DEVICE);

unmap_txdma:
	if (xfer->tx_buf)
		dma_unmap_single(dev, xfer->tx_dma,
				 xfer->len, DMA_TO_DEVICE);

disable_transfer:
	mtk_spi_slave_disable_dma(mdata);
	mtk_spi_slave_disable_xfer(mdata);
	writel(SPIS_SOFT_RST, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);

	return ret;
}

static int mtk_spi_slave_transfer_one(struct spi_controller *ctlr,
				   struct spi_device *spi,
				   struct spi_transfer *xfer)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);

	reinit_completion(&mdata->xfer_done);
	mdata->slave_aborted = false;
	mdata->cur_transfer = xfer;

	if (xfer->len > MTK_SPI_SLAVE_MAX_FIFO_SIZE)
		return mtk_spi_slave_dma_transfer(ctlr, spi, xfer);
	else
		return mtk_spi_slave_fifo_transfer(ctlr, spi, xfer);
}

static int mtk_spi_slave_setup(struct spi_device *spi)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(spi->master);
	u32 reg_val;

	reg_val = DMA_DONE_EN | DATA_DONE_EN |
		 RSTA_DONE_EN | CMD_INVALID_EN;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_IRQ_EN_REG);

	reg_val = DMA_DONE_MASK | DATA_DONE_MASK |
		 RSTA_DONE_MASK | CMD_INVALID_MASK;
	writel(reg_val, mdata->base + SPIS_IRQ_MASK_REG);

	mtk_spi_slave_disable_dma(mdata);
	mtk_spi_slave_disable_xfer(mdata);

	return 0;
}

static int mtk_slave_abort(struct spi_controller *ctlr)
{
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);

	mdata->slave_aborted = true;
	complete(&mdata->xfer_done);

	return 0;
}

static irqreturn_t mtk_spi_slave_interrupt(int irq, void *dev_id)
{
	struct spi_controller *ctlr = dev_id;
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	struct spi_transfer *trans = mdata->cur_transfer;
	u32 int_status, reg_val, cnt, remainder;

	int_status = readl(mdata->base + SPIS_IRQ_ST_REG);
	writel(int_status, mdata->base + SPIS_IRQ_CLR_REG);

	if (!trans)
		return IRQ_NONE;

	if ((int_status & DMA_DONE_ST) &&
	  ((int_status & DATA_DONE_ST) ||
	  (int_status & RSTA_DONE_ST))) {
		writel(SPIS_SOFT_RST, mdata->base + SPIS_SOFT_RST_REG);

		if (trans->tx_buf)
			dma_unmap_single(mdata->dev, trans->tx_dma,
					 trans->len, DMA_TO_DEVICE);
		if (trans->rx_buf)
			dma_unmap_single(mdata->dev, trans->rx_dma,
					 trans->len, DMA_FROM_DEVICE);

		mtk_spi_slave_disable_dma(mdata);
		mtk_spi_slave_disable_xfer(mdata);
	}

	if ((!(int_status & DMA_DONE_ST)) &&
	  ((int_status & DATA_DONE_ST) ||
	  (int_status & RSTA_DONE_ST))) {
		cnt = trans->len / 4;
		if (trans->rx_buf)
			ioread32_rep(mdata->base + SPIS_RX_DATA_REG,
				   trans->rx_buf, cnt);
		remainder = trans->len % 4;
		if (trans->rx_buf && remainder > 0) {
			reg_val = readl(mdata->base + SPIS_RX_DATA_REG);
			memcpy(trans->rx_buf + (cnt * 4),
			    &reg_val, remainder);
		}

		mtk_spi_slave_disable_xfer(mdata);
	}

	if (int_status & CMD_INVALID_ST) {
		dev_warn(&ctlr->dev, "cmd invalid\n");
		return IRQ_NONE;
	}

	mdata->cur_transfer = NULL;
	complete(&mdata->xfer_done);

	return IRQ_HANDLED;
}

static int mtk_spi_slave_probe(struct platform_device *pdev)
{
	struct spi_controller *ctlr;
	struct mtk_spi_slave *mdata;
	struct resource *res;
	int irq, ret;

	ctlr = spi_alloc_slave(&pdev->dev, sizeof(*mdata));
	if (!ctlr) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to alloc spi slave\n");
		return -ENOMEM;
	}

	ctlr->auto_runtime_pm = true;
	ctlr->dev.of_node = pdev->dev.of_node;
	ctlr->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA;
	ctlr->mode_bits |= SPI_LSB_FIRST;

	ctlr->prepare_message = mtk_spi_slave_prepare_message;
	ctlr->transfer_one = mtk_spi_slave_transfer_one;
	ctlr->setup = mtk_spi_slave_setup;
	ctlr->slave_abort = mtk_slave_abort;

	mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);

	platform_set_drvdata(pdev, ctlr);

	init_completion(&mdata->xfer_done);

	res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
	if (!res) {
		ret = -ENODEV;
		dev_err(&pdev->dev, "failed to determine base address\n");
		goto err_put_ctlr;
	}

	mdata->dev = &pdev->dev;

	mdata->base = devm_ioremap_resource(&pdev->dev, res);
	if (IS_ERR(mdata->base)) {
		ret = PTR_ERR(mdata->base);
		goto err_put_ctlr;
	}

	irq = platform_get_irq(pdev, 0);
	if (irq < 0) {
		ret = irq;
		goto err_put_ctlr;
	}

	ret = devm_request_irq(&pdev->dev, irq, mtk_spi_slave_interrupt,
			    IRQF_TRIGGER_NONE, dev_name(&pdev->dev), ctlr);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to register irq (%d)\n", ret);
		goto err_put_ctlr;
	}

	mdata->spi_clk = devm_clk_get(&pdev->dev, "spi");
	if (IS_ERR(mdata->spi_clk)) {
		ret = PTR_ERR(mdata->spi_clk);
		dev_err(&pdev->dev, "failed to get spi-clk: %d\n", ret);
		goto err_put_ctlr;
	}

	ret = clk_prepare_enable(mdata->spi_clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(&pdev->dev, "failed to enable spi_clk (%d)\n", ret);
		goto err_put_ctlr;
	}

	pm_runtime_enable(&pdev->dev);

	ret = devm_spi_register_controller(&pdev->dev, ctlr);
	if (ret) {
		dev_err(&pdev->dev,
			"failed to register slave controller(%d)\n", ret);
		clk_disable_unprepare(mdata->spi_clk);
		goto err_disable_runtime_pm;
	}

	clk_disable_unprepare(mdata->spi_clk);

	return 0;

err_disable_runtime_pm:
	pm_runtime_disable(&pdev->dev);
err_put_ctlr:
	spi_controller_put(ctlr);

	return ret;
}

static int mtk_spi_slave_remove(struct platform_device *pdev)
{
	pm_runtime_disable(&pdev->dev);

	return 0;
}

#ifdef CONFIG_PM_SLEEP
static int mtk_spi_slave_suspend(struct device *dev)
{
	struct spi_controller *ctlr = dev_get_drvdata(dev);
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	int ret;

	ret = spi_controller_suspend(ctlr);
	if (ret)
		return ret;

	if (!pm_runtime_suspended(dev))
		clk_disable_unprepare(mdata->spi_clk);

	return ret;
}

static int mtk_spi_slave_resume(struct device *dev)
{
	struct spi_controller *ctlr = dev_get_drvdata(dev);
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	int ret;

	if (!pm_runtime_suspended(dev)) {
		ret = clk_prepare_enable(mdata->spi_clk);
		if (ret < 0) {
			dev_err(dev, "failed to enable spi_clk (%d)\n", ret);
			return ret;
		}
	}

	ret = spi_controller_resume(ctlr);
	if (ret < 0)
		clk_disable_unprepare(mdata->spi_clk);

	return ret;
}
#endif /* CONFIG_PM_SLEEP */

#ifdef CONFIG_PM
static int mtk_spi_slave_runtime_suspend(struct device *dev)
{
	struct spi_controller *ctlr = dev_get_drvdata(dev);
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);

	clk_disable_unprepare(mdata->spi_clk);

	return 0;
}

static int mtk_spi_slave_runtime_resume(struct device *dev)
{
	struct spi_controller *ctlr = dev_get_drvdata(dev);
	struct mtk_spi_slave *mdata = spi_controller_get_devdata(ctlr);
	int ret;

	ret = clk_prepare_enable(mdata->spi_clk);
	if (ret < 0) {
		dev_err(dev, "failed to enable spi_clk (%d)\n", ret);
		return ret;
	}

	return 0;
}
#endif /* CONFIG_PM */

static const struct dev_pm_ops mtk_spi_slave_pm = {
	SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(mtk_spi_slave_suspend, mtk_spi_slave_resume)
	SET_RUNTIME_PM_OPS(mtk_spi_slave_runtime_suspend,
			  mtk_spi_slave_runtime_resume, NULL)
};

static struct platform_driver mtk_spi_slave_driver = {
	.driver = {
		.name = "mtk-spi-slave",
		.pm	= &mtk_spi_slave_pm,
		.of_match_table = mtk_spi_slave_of_match,
	},
	.probe = mtk_spi_slave_probe,
	.remove = mtk_spi_slave_remove,
};

module_platform_driver(mtk_spi_slave_driver);

MODULE_DESCRIPTION("MTK SPI Slave Controller driver");
MODULE_AUTHOR("Leilk Liu <leilk.liu@mediatek.com>");
MODULE_LICENSE("GPL v2");
MODULE_ALIAS("platform:mtk-spi-slave");